Goed bezocht symposium van Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland

Het Consortium palliatieve zorg Noord-Holland & Flevoland organiseerde op 25 juni jl. een Symposium met als onderwerp: Innovatie door samenwerking in de palliatieve zorg: zorg verbonden aan onderwijs en onderzoek.Bij het…

Het Consortium palliatieve zorg Noord-Holland & Flevoland organiseerde op 25 juni jl. een Symposium met als onderwerp: Innovatie door samenwerking in de palliatieve zorg: zorg verbonden aan onderwijs en onderzoek.

Bij het symposium waren professionals, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers aanwezig.

Bij aanvang van het Symposium werd stil gestaan bij het 5 jarig bestaan van het Consortium. 5 jaar van succesvolle bovenregionale samenwerkingsverbanden waarin vele mooie innovatieve onderzoeken zijn uitgevoerd en projecten zijn gestart. Om dit te vieren werd door de vertegenwoordigers van alle consortiumpartners het convenant ondertekend.

Na een lezing van Lotje Bagchus, postdoctoraal onderzoek Amsterdam UMC, locatie VUMC over de meerwaarde van actieonderzoek (SIGMA) was het de beurt aan verschillende onderzoekers om hun onderzoek in 3 minuten te pitchen.

De volgende onderzoeken rondom palliatieve zorg kwamen aan bod:

  • Pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
  • PatZ
  • Palliatieve zorg bij mensen die dak-of thuisloos zijn
  • Verpleegkundigen en gezamenlijke besluitvorming
  • Beoogde en bereikte doelen bij longkanker behandelingen
  • Op weg naar mantelzorgondersteuning opmaat in de palliatieve fase
  • Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA
  • Samen met naasten beslissen om een IC-behandeling te staken vraagt om bijzonder communicatiekunde
  • Beoogde en bereikte doelen van behandeling
  • Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten

Uitgebreide informatie over deze onderzoeken leest u hier.

De onderzoekers wisten met hun pitches de diverse onderzoeken goed op de kaart te zetten en hiermee de belangstelling van de bezoekers te wekken.

Na de pitches werd aan de bezoekers gelegenheid geboden om 2 workshops te volgen over reeds lopende projecten zoals; Advanced Care Planning, CURA, Het PACE-programma, Pallisupport en Hoe maken we de palliatieve zorg passend voor een diverse patiëntenpopulatie.

Het was een succesvol symposium waarin hoogtepunten zijn gevierd maar vooral een bijeenkomst waarin zorg verbonden werd aan onderzoek en onderwijs.

Wilt u de presentaties van het Symposium nog eens op uw gemak teruglezen? U vindt deze hier terug.