Gids ‘Meetinstrumenten in de palliatieve zorg’

IKNL heeft een gids ‘Meetinstrumenten in de palliatieve zorg’ ontwikkeld. Er is – met een brede vertegenwoordiging van zorgverleners – een selectie gemaakt van meetinstrumenten die het best bruikbaar zijn in de zorg voor de…

IKNL heeft een gids ‘Meetinstrumenten in de palliatieve zorg’ ontwikkeld. Er is – met een brede vertegenwoordiging van zorgverleners – een selectie gemaakt van meetinstrumenten die het best bruikbaar zijn in de zorg voor de individuele palliatieve patiënt in Nederland.

 

Deze gids is in de eerste plaats bedoeld om zorgverleners te helpen bij het geven van goede zorg aan volwassen mensen in de palliatieve fase. Hiermee wordt een handreiking geboden voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt.

In het Kwaliteitskader palliatieve zorg op Pallialine is onder het betreffende domein een link naar elk meetinstrument terug te vinden.