Gesprekken over leven en dood

Pharos heeft het project ‘In gesprek over leven en dood’ afgerond. Doel van het project was om samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie te versterken van niet-westerse migranten in de…

Pharos heeft het project ‘In gesprek over leven en dood’ afgerond. Doel van het project was om samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie te versterken van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg.

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Niet-westerse migranten maken minder gebruik van voorzieningen en ondersteuning. Terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen van en onderliggende waarden van deze groep mensen. Artsen en andere zorgverleners voelen zich onvoldoende toegerust om deze groep goede zorg te bieden. Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase.

Het is een van de vijftien gehonoreerde projecten van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Bijzonder aan het project van Pharos was dat voor het eerst onderzoek is gedaan onder een brede doelgroep van niet-westerse migranten: van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Dat geldt ook voor de brede samenwerking met partners: zowel sleutelorganisaties in de voorlichting aan migrantengroepen als vertegenwoordigers van opleidingen en professionals in de praktijk.

 

Brochure: Lessen uit gesprekken over leven en dood

Meer informatie over Pharos en palliatieve zorg.