Film: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg….

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Die stemt af met andere zorgverleners en maakt gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

Best practice

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht met medewerking van ZonMw, Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland en 31 netwerken palliatieve zorg in het land.
De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

Gebruik

Er is een korte versie (11 min.) en een lange versie (15 min.); de laatste bevat een toelichting over de gebruikte instrumenten. Op aanvraag is hij ook als download beschikbaar.
Meer informatie en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden afzonderlijk zijn te vinden op de website van IKNL.

De film is vrij beschikbaar. Advies is om, als je gebruikmaakt van de film op een zorgbijeenkomst of in het onderwijs, te zorgen dan dat hij is ingebed in een groter geheel. Zodat er een gesprek over kan plaatsvinden. Uitnodiging De film maakt indruk en roept altijd reacties op. Graag uw reactie naar Margriet Wander, coördinator Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, m.wanders@careyn.nl.