Eind juni call ZonMw voor Palliantie interventies

Praktijkinstellingen krijgen de mogelijkheid om met subsidie van ZonMw de palliatieve zorg te verbeteren door een of meerdere van de acht onderstaande interventies in de praktijk toe te passen. De subsidie-aanvraag verloopt via…

Praktijkinstellingen krijgen de mogelijkheid om met subsidie van ZonMw de palliatieve zorg te verbeteren door een of meerdere van de acht onderstaande interventies in de praktijk toe te passen. De subsidie-aanvraag verloopt via de Netwerken Palliatieve Zorg. Eind juni wordt door ZonMw de call opengesteld. Op 3 september moeten alle aanvragen bij ZonMw binnen zijn.

Deze Palliantieronde is een mooie kans voor praktijkinstellingen om subsidie te krijgen voor het verbeteren van palliatieve zorg.
Klik hier voor meer informatie.