Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

De centrale vraagstelling van dit evaluatieonderzoek is of de Wet toetsing levensbeëindiging op.verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). zijn doel bereikt. Daartoe is nagegaan hoe de praktijk van medische beslissingen rond het…

De centrale vraagstelling van dit evaluatieonderzoek is of de Wet toetsing levensbeëindiging op.

verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). zijn doel bereikt. Daartoe is nagegaan hoe de praktijk van medische beslissingen rond het levenseinde er thans uitziet, op welke wijze de bepalingen in de Wtl in de praktijk worden toegepast, en welke problemen en knelpunten zich daarbij voordoen.

 

Meer informatie