De zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt.

De zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt.

De module geeft zorgprofessionals handvatten voor verbetering van de palliatieve zorgverlening, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Deze zorgmodule beschrijft waaraan goede palliatieve zorg moet voldoen. De module is tot stand gekomen in opdracht van de Minister van VWS aan ZonMw, die de opdracht heeft gemandateerd aan het Coördinatieplatform Zorgstandaarden, momenteel het Kwaliteitsinstituut.

Voor de zorgmodule Palliatieve Zorg klik hier.