‘De helikopter van Victor’. Een boek over palliatieve zorg binnen de ggz.

Wat hebben Bert, Daan, Emmy, Gerdien, Frija, Koen, Leo, Liesbeth, Maja, Nol, Pieter, Victor, Vincent en Willem met elkaar gemeen? Zij kampten met een ernstig psychiatrische aandoening in combinatie met een ongeneeslijke…

Wat hebben Bert, Daan, Emmy, Gerdien, Frija, Koen, Leo, Liesbeth, Maja, Nol, Pieter, Victor, Vincent en Willem met elkaar gemeen? Zij kampten met een ernstig psychiatrische aandoening in combinatie met een ongeneeslijke lichamelijke ziekte. Dat heeft aan het eind van hun leven geleid tot extra aandacht voor de best passende palliatieve zorg. Inmiddels zijn zij allemaal overleden. Maar het verhaal van hun leven en sterven leeft voort in ‘De helikopter van Victor’.

Heidi de Kam – verpleegkundig specialist ggz en algemeen sociaal wetenschapper – en Hennie Kievit – geestelijk verzorger, (leer)supervisor en trainer klinische pastorale vorming – schreven samen ‘De helikopter van Victor’. Een boek over palliatieve zorg binnen de ggz.

Kennis delen
Heidi vertelt: ‘In 2009 hebben we de palliatieve unit op Zon & Schild opgezet. Een afdeling bedoeld voor patiënten met psychiatrische aandoeningen in hun laatste levensfase. Eén van de voorwaarden was een training ontwikkelen voor verpleegkundigen in ggz-instellingen, thuiszorg en ziekenhuizen. Gericht op palliatieve zorg voor psychiatrische patiënten. De trainingen waren succesvol en leerzaam. Er ontbrak in die tijd nog veel kennis en expertise over palliatieve zorg voor deze doelgroep. Dat maakte dat we nadachten over hoe deze kennis op een goede manier naar buiten te brengen. Hoe mooi zou het zijn als we de kennis konden delen.

Praktijkonderzoek en een boek
Met subsidie van het Zorgondersteuningsfonds konden we praktijkonderzoek doen. En een boek schrijven over de ervaringen. Het was voor ons heel belangrijk om de cliënten- en familieraad nauw te betrekken. Zij lazen met ons mee. Evenals professionals. Ons doel was een leerboek maken voor verpleegkundigen. Maar het moest óók leesbaar zijn voor anderen. Goede voorbeelden van palliatieve zorg uit de praktijk vormden ons uitgangpunt. Er bleek weinig literatuur over psychiatrie en palliatieve zorg te bestaan.

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg kent vier elementen: lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel. Je biedt als hulpverlener integrale zorg. Hoe doe je dat? Doe je dat vanuit een psychiatrische aandoening? Of juist vanuit een lichamelijke ziekte? In het boek hebben we een mix gemaakt van onderwerpen. Zo beschrijven we een casus van iemand met een bipolaire stoornis. Maar ook over iemand met hersenkanker. Soms komt een aandoening niet door een psychiatrische ziekte. Maar is het een gevolg van door een ziekte ontstaan gedrag.

Breed inzetbaar boek
Het is echt een gezamenlijk project geworden. Hennie heeft zich vooral gericht op zingeving en de sociale contacten. Ik verdiepte me in de lichamelijke en psychische zorg. Er ligt nu een boek dat je breed kunt inzetten. Ook door medewerkers van een hospice, thuiszorg of ziekenhuis.

Het boek bestellen?
Stuur een mail naar h.dekam@ggzcentraal.nl

Je ontvangt dan informatie over betaalwijze en ontvangst van het boek. De kosten zijn € 22,50 inclusief verzendkosten.