CURA: Handleiding online

Er wordt een methodiek ontwikkeld ter ondersteuning bij morele dilemma’s in palliatieve zorg. Het is een instrument ter ondersteuning van verpleegkundigen en verzorgenden bij morele dilemma’s in palliatieve zorg. De methodiek…

Er wordt een methodiek ontwikkeld ter ondersteuning bij morele dilemma’s in palliatieve zorg.

Het is een instrument ter ondersteuning van verpleegkundigen en verzorgenden bij morele dilemma’s in palliatieve zorg. De methodiek heet ‘Cura’, de Latijnse naam voor de godin van de zorg. De letters van CURA representeren elk een stap van de methode die je kunt nemen als iets je dwarszit. Zeer kort gaat het om volgende stappen: C – Concentreren U – Uitstellen R – Reflecteren A – Actie ondernemen.

Resultaten, die al beschikbaar gesteld worden zijn:

– De handout is een korte beschrijving van CURA en hoe je CURA kunt gebruiken.

– De handleiding helpt je om CURA zo goed mogelijk te gebruiken. Het bevat een duidelijk stappenplan met toelichting.