Beter sterven

Column, geschreven door Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC. ‘Hoe sterft Nederland?’ Voor een antwoord start binnenkort een nieuw sterfgevallenonderzoek en de inmiddels vierde evaluatie van de euthanasiewet. De…

Column, geschreven door Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC.

‘Hoe sterft Nederland?’ Voor een antwoord start binnenkort een nieuw sterfgevallenonderzoek en de inmiddels vierde evaluatie van de euthanasiewet. De KNMG deed suggesties voor de onderzoeksvragen voor deze wetsevaluatie, bijvoorbeeld wat de reden en de achtergrond is van de sterke stijging van het aantal gevallen van palliatieve sedatie.

Dergelijke onderzoeken geven een beeld van de laatste levensfase. Zo weten we inmiddels hoe vaak palliatieve sedatie en pijnbestrijding plaatsvindt. Maar het geeft geen antwoord op de belangrijkste vraag: was er sprake van ‘goed’ sterven? Want ‘hoe’ er wordt gestorven zegt weinig over ‘hoe goed’ dat sterven was. Stoppen met eten en drinken is niet per definitie ‘onwaardig’ en euthanasie niet per se altijd ‘waardig’.

Meer lezen