Beleid palliatieve zorg in het Flevoziekenhuis 2015-2018

Beleid palliatieve zorg in het Flevoziekenhuis 2015-2018

Binnen de regio Groot-Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen en Almere) is door de zorgverleners vanuit zowel de academische als perifere ziekenhuizen de wens uitgesproken om palliatieve zorg goed te organiseren, binnen het ziekenhuis,…

Binnen de regio Groot-Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen en Almere) is door de zorgverleners vanuit zowel de academische als perifere ziekenhuizen de wens uitgesproken om palliatieve zorg goed te organiseren, binnen het ziekenhuis, maar ook in samenwerking tussen de ziekenhuizen onderling en in samenwerking met de 1e lijn.

Voor meer informatie klik hier