Basisscholing palliatieve zorg

Basisscholing palliatieve zorg

Scholing voor verzorgenden niveau 3 De netwerken palliatieve zorg in Noord-Holland en Flevoland verzorgen in samenwerking met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het VU medisch centrum de Basiscursus Palliatieve Zorg…

Scholing voor verzorgenden niveau 3

 

De netwerken palliatieve zorg in Noord-Holland en Flevoland verzorgen in samenwerking met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het VU medisch centrum de Basiscursus Palliatieve Zorg voor verzorgenden.

 

Tijdens de cursus wordt gewerkt met de Signaleringsbox voor verzorgenden. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen: colleges, casuïstiekbespreking, onderwijsleergesprekken en discussies. Belangrijk is dat de theorie aansluit op de praktijk, zoals de cursisten deze iedere dag ervaren. Tijdens de casuïstiekbesprekingen leren de cursisten te reflecteren op hun eigen praktijk. De docenten zijn zorgvuldig geselecteerd op hun kennis én ervaring in de praktijk. Het lesmateriaal wordt hoofdzakelijk digitaal aangeleverd, derhalve is het voor de cursisten belangrijk te beschikken over een computer. De scholing is geaccrediteerd door de V&VN met 18 punten.

 

Programma:

  • Module 1 : Inleiding in de palliatieve zorg Inleiding in de palliatieve zorg, uitleg van de signaleringsbox. Tevens wordt het onderwerp dyspnoe behandeld.
  • Module 2 en 3: Pijn, vermoeidheid en andere fysieke problemen De belangrijkste fysieke problemen, waaronder: pijn, mondverzorging, misselijkheid en braken en vocht en voeding worden in 2 modules behandeld.
  • Module 4: Delier, palliatieve sedatie en euthanasie Herkennen, omgaan en behandelen van delier. Wat is het verschil tussen sedatie en euthanasie en wat zijn jouw ervaringen?
  • Module 5: Rouw en verlies Herkennen, omgaan en behandelen van delier. Wat is het verschil tussen sedatie en euthanasie en wat zijn jouw ervaringen?
  • Module 6: Zorg voor zorgenden. Deze module gaat over jou. Wat doet het met je als je te maken hebt met verlies, verdriet en afscheid?

Praktische informatie:

  • Data: 27 oktober en 3, 10, 17, 24 november en 1 december 2015
  • Tijden: 14.00 tot 17.00 uur
  • Locatie: Parkhuys, Bunuellaan 1, 1325 PP Almere
  • Kosten: €250,- (incl. de Signaleringsbox en het zakboekje Palliatieve zorg)

Er zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar, informatie over de scholing kunt u opvragen bij Bea Dame, bdame@rosalmere.nl of telefoonnummer 0650939594.

 

Aanmelding kan via de scholingsagenda op de website.