Algemene principes van palliatieve zorg herschreven

Algemene principes van palliatieve zorg herschreven

Op initiatief van het platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) is de tekst van de algemene principes van palliatieve zorg in 2016 herschreven.“In de afgelopen decennia is het besef gegroeid dat de…

Op initiatief van het platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) is de tekst van de algemene principes van palliatieve zorg in 2016 herschreven.

“In de afgelopen decennia is het besef gegroeid dat de benadering van de geneeskunde voor patiënten met ongeneeslijke en levensbedreigende ziektes in een aantal gevallen tekortschiet. Patiënten worden soms lang en intensief behandeld, hetgeen gepaard kan gaan met (soms ernstige) bijwerkingen en afname van kwaliteit van leven (Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde 2015).

De afgelopen jaren heeft de zorg voor de hele mens, met alle lichamelijke, psychische, sociale en existentiële aspecten in toenemende mate aandacht gekregen. De patiënt met een ongeneeslijke en levensbedreigende ziekte en zijn omgeving worden daarbij benaderd vanuit het veranderde levensperspectief met als primair doel verbetering of behoud van de kwaliteit van leven en (in de terminale fase) kwaliteit van sterven.”

In de Algemene principes van palliatieve zorg komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

  • Wat is palliatieve zorg?
  • Stadia van de palliatieve zorg
  • Symptomen en syndromen
  • Symptoomanalyse
  • Symptoommanagement
  • Diensten en producten