10 oktober 2015: Dag van de Palliatieve Zorg

10 oktober 2015: Dag van de Palliatieve Zorg

Op zaterdag 10 oktober 2015 vindt voor de elfde maal de (Internationale) Dag van de Palliatieve Zorg plaats. Dit jaar is het thema: Mijn leven dat jij niet kent… Door heel Nederland worden activiteiten georganiseerd, om…

Op zaterdag 10 oktober 2015 vindt voor de elfde maal de (Internationale) Dag van de Palliatieve Zorg plaats. Dit jaar is het thema: Mijn leven dat jij niet kent… Door heel Nederland worden activiteiten georganiseerd, om aandacht te vragen voor de zorg voor mensen die niet meer beter worden.

 

Mijn leven dat jij niet kent

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor palliatieve zorg. Palliatieve zorg is onder andere goede lichamelijke zorg. Maar het omvat meer! Belangrijk is de mens achter de patiënt te zien. Om hier meer aandacht voor te vragen is gekozen voor het thema “Mijn leven dat jij niet kent…”.

 

Palliatieve zorg
Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer 140.000 mensen, het merendeel daarvan aan een chronische, levensbedreigende aandoening. Deze mensen hebben allen in meer of mindere mate palliatieve zorg nodig gehad. Doel van deze zorg is om patiënten én hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. De zorg kan onder meer thuis plaatsvinden, maar ook in hospices of verpleeghuizen.

 

De organisatie van de Dag van de Palliatieve Zorg is een gezamenlijke activiteit van Agora (leven tot het einde), Palliactief (Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg), VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland) en Fibula (platform netwerken palliatieve zorg Nederland).