Slide #1

Netwerk

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een Netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Nederland kent ongeveer 70 netwerken palliatieve zorg.

Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regio verbeteren. De netwerkpartners in Almere hebben hiertoe in 2011 een convenant ondertekend.

Hieronder vindt u een overzicht van instellingen en organisaties die samenwerken in het netwerk palliatieve zorg Almere.

  • Zorggroep Almere (huisartsen, thuiszorg, specialisten ouderengeneeskunde, de intramurale zorg, woonzorgcentra en de apotheken).
  • Flevoziekenhuis (specialisten, POCU, verpleegkundigen, geestelijke verzorging)
  • VMCA (vrijwilligers o.a. voor terminale zorg en mantelzorgondersteuning)
  • Hospice Almere
  • Parkhuys Almere
  • Diverse thuiszorgorganisaties (w.o. Buurtzorg, Zorgfix, Buro Onze Zorg en Roebia Zorg)

Het Netwerk wordt ondersteund en begeleid door het Integraal Kankercentrum Nederland.

De netwerkco÷rdinator is het aanspreekpunt van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Contact

Bea Dame
Netwerkco÷rdinator


PA RosAlmere
Wisselweg 33 
1314 CB Almere
b.dame@npzalmere.nl
06-50939594

Facebookpagina