Nederland kent 66 netwerken palliatieve zorg. Het aantal inwoners en de grootte van het verzorgingsgebied varieert.

 

De netwerken palliatieve zorg hebben als taak de organisaties die betrokken zijn bij de palliatieve zorg zodanig met elkaar te verbinden dat optimale palliatieve zorg geboden kan worden. De netwerken hebben vier hoofdtaken: Informeren, Coördineren, Faciliteren en Signaleren.

 

Onder de netwerkpartners hieronder vindt u de organisaties in Almere die de visie van het netwerk onderschrijven en deel uit maken van het netwerk.

 

De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het Netwerk Palliatieve Zorg.