Centrum voor Levensvragen

Centrum voor Levensvragen

Het Netwerk Palliatieve Zorg Almere bevordert dankzij een subsidie van VWS professionele ondersteuning in het omgaan met levensvragen en zingeving, voor vijftig-plussers thuis, voor ernstig zieke Almeerders thuis en voor hun naasten en hun zorgverleners.

Dat doet het NPZ Almere via het Centrum voor Levensvragen Flevoland/Almere. Het Centrum verzorgt gesubsidieerd: individuele – en groepsconsulten, educatie voor zorgverleners inclusief intervisie, en participatie in multi-disciplinaire overleggen.

Op de website www.cvl-flevoland.nl staan onder de tab ‘Ons Team‘ alle geestelijk verzorgers die diensten kosteloos verlenen en daarvoor rechtstreeks kunnen worden benaderd. Het algemene telefoonnummer is 06-1517 1448.

De geestelijk verzorgers hebben verschillende achtergronden van Humanistisch en Christelijk tot Islamitisch en Boeddhistisch, en verlenen hun diensten aan iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwing.