Slide #1

Netwerk

Nederland kent 66 netwerken palliatieve zorg variŰrend in aantal inwoners en oppervlakte.

Netwerken palliatieve zorg hebben als taak de organisaties die betrokken zijn bij de palliatieve zorg zodanig met elkaar te verbinden dat optimale palliatieve zorg geboden wordt. Netwerken hebben vier hoofdtaken: Informeren, Co÷rdineren, Faciliteren en Signaleren. 

Onder netwerkpartners vindt u de organisaties die instemmen met de visie van het netwerk en daarmee deel uit maken van het netwerk.

De netwerkco÷rdinator is het aanspreekpunt van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Contact

Bea Dame
Netwerkco÷rdinator

PA ELAA
Hoogte Kadijk 143C
1018 BH Amsterdam
b.dame@npzalmere.nl
06-50939594