Slide #1

Project 'Waardigheid'

 

Onlangs zijn wij gestart met een onderzoeksproject waarin met interviews wordt onderzocht wat een waardige laatste levensfase betekent voor patiŽnten van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse herkomst, en wat van belang is voor een waardige dood.  Het onderzoek valt onder het ZonMw-programma ĎPalliantie. Meer dan zorg.í en wordt uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de afdelingen sociale geneeskunde van zowel het AMC, als het VUmc. Op basis van de verkregen inzichten zullen trainingen ontwikkeld worden voor zorgverleners en voorlichtingsmateriaal voor patiŽnten van niet-westerse herkomst. Dit kan zorgverleners ondersteunen bij het versterken van de waardigheid van patiŽnten van diverse etnische herkomst.

 

Uw hulp gevraagd

Via het Netwerk Palliatieve Zorg zouden wij graag in contact komen met patiŽnten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse (Creools ťn Hindoestaans) herkomst ťn hun naasten of nabestaanden. Onze vraag aan u is of u binnen uw organisatie, praktijk of buurt na wil gaan of u patiŽnten heeft/kent van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse herkomst, zich bevindend in de laatste levensfase. Dit zijn patienten met een ernstige levensbedreigende ziekte of patienten die wegens ouderdom toe zijn aan palliatieve zorg. Dit kan dus ook gaan om patiŽnten in de laatste jaren. Hier vindt u een document met informatie over het onderzoek en in- en exclusie criteria.

 

Aanmeldingsprocedure

We stellen voor dat u, of een nauw betrokken zorgverlener, de patiŽnt vraagt of hij/zij mee wil doen. Hier vindt u een brief met informatie voor patiŽnten. Ook vindt u factsheets over het onderzoek in het Turks en het Arabisch. Wilt u de brief en de factsheet in de gewenste taal aan de patiŽnt geven? Als de patiŽnt (en een naaste) interesse heeft, ontvangen wij graag contactgegevens van de patiŽnt. Dan nemen wij daarna zelf contact met ze op. Op het aanmeldingsformulier kunt u zien welke gegevens we graag zouden ontvangen. Deze gegevens kunt u sturen naar: Xanthe de Voogd, x.devoogd@amc.uva.nl

 

Aandachtspunten voor het vragen van patiŽnten en naasten

U als zorgverlener kan waarschijnlijk het beste inschatten op wat voor manier de patiŽnt en/of naasten en nabestaanden het best gevraagd kunnen worden voor deelname aan dit onderzoek. Toch wil ik nog enkele aandachtspunten benoemen, omdat het praten over de laatste levensfase binnen verschillende culturele groepen lastig kan zijn. Het is daarom belangrijk dat er niet geÔnsinueerd wordt dat de patiŽnt bijna dood gaat.  Belangrijk is dan dat de nadruk ligt op dat we willen weten wat voor patiŽnten met een ernstige levensbedreigende ziekte belangrijk is voor het behoud van een gevoel van waardigheid. Daarnaast zal het ook gaan over de laatste fase van het leven en wat in die laatste dagen belangrijk zou zijn voor de patiŽnt.    

 

Als u vragen heeft over het onderzoek of de werving, dan kunt u contact opnemen met:

Xanthe de Voogd, bereikbaar op

E-mail: x.devoogd@amc.uva.nl

Tel: 020-5666229

Contact

Bea Dame
NetwerkcoŲrdinator


PA RosAlmere
Wisselweg 33 
1314 CB Almere
b.dame@npzalmere.nl
06-50939594

Facebookpagina