Slide #1

Project Rouw en Nazorg

 

Het uitblijven van rouwzorg kan tot problemen in de rouwverwerking leiden. Samen met de mantelzorger, naasten en (eventueel) vrijwilligers hebben zorgverleners de best mogelijke zorg verleend, ze zijn intensief samen opgetrokken in een gezamenlijk doel, en na overlijden is het ineens ‘oorverdovend stil’. In veel organisaties zijn rouwzorg niet structureel deel van het zorgaanbod, terwijl het wel wordt gezien als belangrijk onderdeel van palliatieve zorg.
Hoewel rouw een natuurlijk proces is en in die zin niet behoort tot het domein van de zorg (het is tenslotte geen ziekte), kunnen zorgverleners een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van het rouwproces. Zo kunnen zij bijvoorbeeld informatie geven over het proces van rouw en waar gewenst doorverwijzen naar maatschappelijke instanties en lokale initiatieven gericht op lotgenotencontact.  Door korte  ‘vinger aan de pols’ contacten op gezette tijden waarin een gesprek wordt aangeboden aan naasten en nabestaanden, wordt rouwzorg een geďntegreerd onderdeel van de palliatieve zorg.

In dit project wordt een Werkboek met leidraad en Hulpmiddelen bij het werkboek rouwzorg ontwikkeld dat handvatten geeft aan zorgverleners om rouwzorg te verlenen, waarbij aandacht is voor zowel anticipatoire rouw, evaluatie van zorg, mogelijkheden voor ondersteuning als ook toekomstgericht het leven weer oppakken. Het werkboek met leidraad wordt geďmplementeerd bij huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, woonzorgcentra en vrijwilligersorganisaties in Consortium palliatieve zorg Noord Holland en Flevoland.


Op basis van de evaluatie worden Werkboek en Hulpmiddelen aangepast.

Contact

Bea Dame
Netwerkcoördinator

PA ELAA
Hoogte Kadijk 143C
1018 BH Amsterdam
b.dame@npzalmere.nl
06-50939594