Slide #1

Welkom

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren. In Almere wordt dit ondersteund door het Netwerk Palliatieve Zorg Almere.
 

Nieuws

Ervaringen van een huisarts om een PaTz-groep te starten

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Babet Oudhof, huisarts in Amsterdam vertelt over de...Lees verder


Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gelanceerd

Graag sturen we hierbij het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het is op 3 oktober 2017 met een mooie bijeenkomst officieel gelanceerd. Met het kwaliteitskader wordt ingespeeld op de doelstelling van het ministerie van...Lees verder


Op vrijdag 27 oktober vindt voor de vijfde keer ‘Namen Blijven’ plaats

Onder het motto ‘…wat je in je hart bewaart, raak je nooit kwijt’ biedt Namen Blijven aan nabestaanden van welke religie of levensbeschouwing, en van welke afkomst dan ook, de gelegenheid om bewust stil te staan bij hun...Lees verder


Contact

Bea Dame
Netwerkcoördinator


PA RosAlmere
Wisselweg 33 
1314 CB Almere
b.dame@npzalmere.nl
06-50939594

Facebookpagina