Slide #1

Welkom

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiŽnten en hun familie te realiseren. In Almere wordt dit ondersteund door het Netwerk Palliatieve Zorg Almere.
 

Nieuws

Handreiking bij risico op acute massale longbloeding

Het Palliatie Team Midden Nederland heeft de handreiking bij risico op acute massale longbloeding ontwikkeld. Deze is bedoeld voor huisartsen en verpleegkundigen in alle werkvelden. De handreiking komt op Pallialine te...Lees verder


E-book helpt arts en patiŽnt om tijdig te praten over het levenseinde

Praten over het levenseinde: gemakkelijk is het niet, maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen rondom het levenseinde is wel cruciaal om passende zorg te kunnen bieden in de laatste levensfase. Daarom zijn de...Lees verder


Spreken over het levenseinde: Publieksbijeenkomsten

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd. Belangrijk is dan dat mensen hun voorkeuren...Lees verder


Contact

Bea Dame
NetwerkcoŲrdinator


PA RosAlmere
Wisselweg 33 
1314 CB Almere
b.dame@npzalmere.nl
06-50939594

Facebookpagina